Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przebudowa północnego mostu Lecha nad rzeką Wartą w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Reconstruction of the Nothern Lech Bridge over the Warta River in Poznań

Year of publication

2019

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2019 | Journal number: nr 28

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Most Lecha w Poznaniu
  • konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
  • łączniki sworzniowe
Abstract

PL Praca zawiera najważniejsze informacje związane z obecną przebudową Mostu Lecha, dotyczące m.in. historii obiektu oraz jego znaczenia w układzie komunikacyjnym i rozwiązań konstrukcyjnych. Projekt przebudowy Mostu Lecha obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącego od 1953 roku mostu, budowę nowego stalowo-betonowego mostu zespolonego w tej samej lokalizacji oraz dostosowanie dojazdów (rys. 1). Obecnie budowany most zaprojektowano jako trójprzęsłowy ustrój belkowy o całkowitej długości 235,40 m. Najdłuższe jest przęsło środkowe o rozpiętości 100,80 m, a przęsła skrajne po 66,90 m. Całkowita szerokość mostu wynosi 16,90 m, w tym ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,70 m. Wysokość konstrukcyjna przęseł jest zmienna i wynosi 3,16 m w części środkowej, a na podporze 4,83 m. Projekt uwzględnia wszelkie ograniczenia wynikające z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, dlatego zrezygnowano z podpór w nurcie rzeki. Dzięki temu, po uporządkowaniu otoczenia mostu i rzeki, zmiany będą korzystne także dla żeglugi. Głównym założeniem projektowym nowego mostu jest poprawa podstawowych charakterystyk geometrycznych mostu i dostosowanie nowej konstrukcji do wyższej klasy obciążeń A wg normy PN-85/S-10030. Charakterystyczne parametry techniczne mostu zapewniają zwiększenie liczby pasów ruchu z dwóch do trzech dla każdego kierunku. Pomost budowanego mostu jest w konstrukcji stalowej złożonej z czterech belek dwuteowych połączonych ze sobą poprzecznicami. Na konstrukcji tej będzie wykonana płyta współpracująca z betonu C35/45, połączona z dźwigarami głównymi za pomocą sworzni zgrzewanych.

EN The name Lech Bridge stands for both the Northern and the Southern Lech Bridge in Poznań. Since August 2018 the Northern Lech Bridge has been under reconstruction after 65 years of service. The new bridge was designed as a three span continuous composite beam of steel and concrete, with total length of 234.60 m (66.90 m, 100.80 m, 66.90 m) and width of 16.90 m. Its structural system consists of four steel girders with I-beam cross sections of varying dimensions, i.e., web: from 2400x20 mm to 3800x30 mm, top flange: from 600x30 mm to 1200x80 mm, and bottom flange: from 700x40 mm to 1100x80 mm, and of reinforced concrete slab with thickness of 300 mm. Additionally, the girders were stiffened by strong steel cross I-beams. Composite action in this structural system of steel composite bridge girders and RC slab is enabled by means of steel headed shear stud connectors. The completion of all works on the new bridge is scheduled for June 2020, whereas the bridge will be available for car traffic by the end of January 2020. The bridge is a modem construction which will require no support in the river and will provide three traffic lanes as well as a wide foot and bicycle path (3.70 m). Thus the new bridge, being built with the aid of the latest technologies available today, will considerably improve the car traffic and road safety conditions on the Lechicka and Bałtycka streets that are part of the national road no. 92. The reconstruction of the Northern Lech Bridge in Poznań is realized within the financial support of the European Regional Development Fund.

Pages (from - to)

101 - 116

DOI

10.21008/j.1897-4007.2019.28.09

Presented on

XXIX Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 11-12.06.2019, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.