Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Analiza przyczyn zarysowania w strefie filara dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Analysis of cracking causes in the area of intermediate support in two-span road viaducts

Year of publication

2019

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2019 | Journal number: nr 28

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konstrukcja sprężona
  • zarysowanie
  • momenty wzbudzone
  • nierównomierne osiadanie
Abstract

PL Do zarysowania konstrukcji betonowych - w tym sprężonych - dochodzi w przypadku, gdy naprężenia rozciągające przekroczą wytrzymałość betonu na rozciąganie. Z warunku tego wynika, że zarysowanie występuje na tych krawędziach konstrukcji, na których występują naprężenia rozciągające. W związku z tym w ciągłych ustrojach sprężonych do zarysowania powinno dochodzić na dolnych krawędziach belek w tzw. strefach przęsłowych oraz na górnych krawędziach w tzw. strefach podporowych. Jednak autorzy artykuły spotkali się w praktyce z kilkoma przypadkami, że rysy pojawiły się w belce sprężonej na przęsłach wiaduktów dwuprzęsłowych nad podporą pośrednią nie przy górnej, ale przy dolnej krawędzi belek, a więc w strefie, w której nominalnie powinny występować naprężenia ściskające. Powodem tego może być, co starano się wykazać w artykule na przykładzie czterech dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych, błędne zaprojektowanie sprężenia oraz prawdopodobnie nie uwzględnienie wszystkich przyczyn wywołujących siły wewnętrzne (naprężenia) w konstrukcji (takie jak np. momenty wzbudzone czy nierównomierne osiadanie podpór).

EN Cracking in concrete structures - including prestressed concrete structures - occurs when the value of tensile stresses is higher than the value of tensile strength of concrete. Thus in continuous structures cracks should appear at the bottom part of the beam in the middle of the span and at the upper part of the beam near the intermediate support. However, the authors found a case, where cracks appeared in a prestressed concrete beam near the intermediate support at the bottom of the beam. It the paper the authors analyse possible causes of cracking on the example of four two-span road viaducts. It was stated that an incorrect prestressing design and possibly not taking into account all internal forces (resulting from secondary moments or irregular settlement) may have led to cracking of the structure.

Pages (from - to)

117 - 128

DOI

10.21008/j.1897-4007.2019.28.10

Presented on

XXIX Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 11-12.06.2019, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

Ministry points / journal in years 2017-2021

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.