Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza przyczyn zarysowania w strefie filara dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Analysis of cracking causes in the area of intermediate support in two-span road viaducts

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2019 | Numer: nr 28

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • konstrukcja sprężona
  • zarysowanie
  • momenty wzbudzone
  • nierównomierne osiadanie
Strony (od-do)

117 - 128

DOI

10.21008/j.1897-4007.2019.28.10

Zaprezentowany na

XXIX Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 11-12.06.2019, Rosnówko k. Poznania, Polska

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5