Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Inżynieria odnowy pojazdów samochodowych. T. 2 Inżynieria naprawy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

280

ISBN

978-83-7775-567-9

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80