Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Demand Price Elasticity of Residential Electricity Consumers with Zonal Tariff Settlement Based on Their Load Profiles

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 22

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • price elasticity of demand
  • residential load
  • tariff programs
  • demand response
Strony (od-do)

4317-1 - 4317-22

DOI

10.3390/en12224317

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/22/4317/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,707 [Lista 2018]