Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Agnieszka Weychan

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

agnieszka.weychan@put.poznan.pl

Telefon

6166522392

ORCID

0000-0002-2675-1107

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (5)

Raporty (3)