Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pea protein for hempseed oil nanoemulsion stabilization

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Molecules

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 24 | Numer: iss. 23

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • hempseed oil
  • pea protein
  • emulsion
  • stability
  • droplet size
Data udostępnienia online

25.11.2019

Strony (od-do)

4288-1 - 4288-14

DOI

10.3390/molecules24234288

URL

https://www.mdpi.com/1420-3049/24/23/4288

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

3,060 [Lista 2018]