Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji w produkcji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Wydawca

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2019

Liczba stron

82

ISBN

978-83-65991-91-1

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

11/140/DSPB/4163

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100