Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Freeze-thaw Resistance and Increased Strength of Cohesive Soils Modified with a Cationic Surfactant

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 172

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • hydrophobizing agent
  • cement
  • freeze-thaw resitance
  • cohesive soil
  • load-carrying capacity of soil
Data udostępnienia online

21.02.2017

Strony (od-do)

111 - 118

DOI

10.1016/j.proeng.2017.02.032

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817305386?via%3Dihub

Zaprezentowany na

Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST 2016, 26-27.05.2016, Vilnius, Lithuania

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)