Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Prototyping of an Individualized Multi-Material Wrist Orthosis using Fused Deposition Modelling

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • wrist orthosis
  • 3D printing
  • fused deposition modelling
  • multi-material
  • FDM
  • ABS
  • TPU
Data udostępnienia online

01.12.2019

Strony (od-do)

39 - 47

DOI

10.12913/22998624/113543

URL

http://www.astrj.com/Prototyping-of-an-Individualized-Multi-Material-Wrist-Orthosis-using-Fused-Deposition,113543,0,2.html

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70