Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Methodology of Low Cost Rapid Manufacturing of Anatomical Models with Material Imitation of Soft Tissues

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • 3D printing
  • biomedical engineering
  • preoperative support
Data udostępnienia online

01.12.2019

Strony (od-do)

120 - 128

DOI

10.12913/22998624/113426

URL

http://www.astrj.com/Methodology-of-Low-Cost-Rapid-Manufacturing-of-Anatomical-Models-with-Material-Imitation,113426,0,2.html

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70