Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Benefits on the field of ergonomics and work safety from development of the information system in the enterprise

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ergonomics
  • information systems
  • enterprise
Strony (od-do)

350 - 361

DOI

10.1007/978-3-030-20494-5_33

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20494-5_33

Książka

Advances in manufacturing, production management and process control : Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, July 24-28, Washington D.C., USA

Zaprezentowany na

AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, 24-28.07.2019, Washington, United States

Punktacja MNiSW / rozdział

20