Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Klimat organizacyjny jako element doskonalenia systemu motywowania pracowników. Wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przedsiębiorstwo produkcyjne
  • motywowanie
  • czynniki motywacji
  • atmosfera w miejscu pracy
  • klimat organizacyjny
Pages (from - to)

37 - 50

Book

Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.