Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badania wirowych regulatorów przepływu o zmodyfikowanej konstrukcji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN The study of modified vortex flow regulators

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

35 - 36

Książka

Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne, Opole, 17-18 stycznia 2019

Zaprezentowany na

Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, 17-18.01.2019, Opole, Polska