Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Identification of Substitute Thermophysical Properties of Gypsum Mould

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Archives of Foundry Engineering

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 20 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • gypsum mould
  • validation
  • materials date base
  • simulation code
  • thermophysical parameters
Data udostępnienia online

09.12.2019

Strony (od-do)

5 - 8

DOI

10.24425/afe.2020.131274

URL

http://journals.pan.pl/Content/114669/PDF/AFE%201_2020_01.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40 [Lista 2019]