Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analytical and Numerical Studies of an Unsymmetrical Sandwich Beam – Bending, Buckling and Free Vibration

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Engineering Transactions

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 67 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sandwich beams
  • beam deflection
  • critical load
  • free vibration
  • analytical studies
  • FEM studies
Strony (od-do)

201 - 214

DOI

10.24423/EngTrans.1015.20190725

URL

http://et.ippt.gov.pl/index.php/et/article/view/1015/822

Typ licencji

CC BY-NC-SA (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20