Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji: aspekty organizacji i strategii zarządzania

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Redaktorzy

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2019

Liczba stron

100

ISBN

978-83-65991-90-4

URL

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsBPP&rId=89157

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100