Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Crystal Structure Evolution, Microstructure Formation, and Properties of Mechanically Alloyed Ultrafine-Grained Ti-Zr-Nb Alloys at 36≤Ti≤70 (at. %)

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • metals and alloys
  • mechanical alloying
  • X-ray diffraction
  • phase transition
  • powder metallurgy
Data udostępnienia online

27.01.2020

Strony (od-do)

587-1 - 587-18

DOI

10.3390/ma13030587

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/587

Uwagi

Article 587

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]