Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Multi-Sectional Arc Eliminator for Protection of Low Voltage Electrical Equipment

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

605-1 - 605-20

DOI

10.3390/en13030605

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/3/605

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,707 [Lista 2018]