Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental study of blast loading behind a building corner

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Shock Waves

Rocznik: 2020 | Tom: in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

30.01.2020

DOI

10.1007/s00193-020-00936-1

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

1,424 [Lista 2018]