Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental study of blast loading behind a building corner

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Shock Waves

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 30 | Numer: iss. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • blast wave
  • experiment
  • human safety
  • injury criteria
  • building corner
Data udostępnienia online

30.01.2020

Strony (od-do)

385 - 394

DOI

10.1007/s00193-020-00936-1

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s00193-020-00936-1

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

1,248 [Lista 2019]