Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

How to improve manufacturing process implementing 5S practices : a case study

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lean management
  • manufacturing process
  • 5S method
Strony (od-do)

1225 - 1232

Książka

Intelligent Human Systems Integration 2020 : Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2020) : Integrating People and Intelligent Systems, February 19-21, 2020, Modena, Italy

Zaprezentowany na

3rd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2020), 19-21.02.2020, Modena, Italy

Punktacja MNiSW / rozdział

20