Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Marine Algae as natural indicator of environmental cleanliness

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Water Air and Soil Pollution

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 231 | Numer: no. 97

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • algae
  • metal accumulation cadmium
  • differential-pulse anodic stripping voltammetry(DPASV)
  • toxicity
  • Thallium
Data udostępnienia online

19.02.2020

Strony (od-do)

231:97-1 - 231:91-8

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11270-020-4434-0.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

1,774 [Lista 2018]