Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of TiO2 and SiO2 as additives to improve electrochemical properties of MoS2 as anode material for lithium ion batteries

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

International Journal of Electrochemical Science

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 14 | Numer: iss. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • MoS2
  • TiO2
  • SiO2
  • galvanostatic charge–discharge
  • reversibility
Data udostępnienia online

10.04.2019

Strony (od-do)

4861 - 4877

DOI

10.20964/2019.05.03

URL

https://www.researchgate.net/publication/332362841_Influence_of_TiO2_and_SiO2_as_Additives_to_Improve_Electrochemical_Properties_of_MoS2_as_Anode_Material_for_Lithium_Ion_Batteries

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

6 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

1,284 [Lista 2018]