Processing may take a few seconds...

Book


Title

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020

Year of publication

2020

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Politechnika Poznańska

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2020

Number of pages

157

ISBN

978-83-955437-1-5

Chapters
Analiza wpływu otworu ślepego oraz wymiarów rozpylacza wirowego na proces rozpylania cieczy (p. 6-9)
Efekt „core-hole” w odpływie wody ze zbiornika (p. 32-37)
Analiza wytwarzanych roztworów stosowanych w obróbce mechanicznej metali (p. 38-45)
Projekt i badania wstępne rozpylacza o zmodyfikowanej komorze wirowej (p. 46-51)
Projekt i badania modelowe mieszadła Chemshear (p. 60-67)
Symulacja procesu rozdziału mieszaniny aceton-etanol-kwas octowy z użyciem oprogramowania ChemCad i Aveva (p. 76-83)
Badania rozpylaczy dwufazowych o przepływie zawirowanym (p. 84-87)
Wpływ zmian ciśnienia na proces mieszania hydraulicznego (p. 93-99)
Wpływ wybranych wielkości na oczyszczanie strumienia powietrza z zanieczyszczeń stałych w separatorze wirowym (p. 100-104)
Koncepcja mieszalnika przepływowego, jako alternatywnej metody otrzymywania emulsji (p. 105-112)
Projektowanie wstępne instalacji do otrzymywania octanu etylu (p. 113-119)
Projektowanie procesu ekstrakcji kaprolaktamu z roztworów wodnych (p. 128-134)
Projektowanie wstępne procesu destylacji ekstrakcyjnej etanolu za pomocą glikolu etylenowego (p. 136-139)
Wnikanie masy podczas przepływu gaz ciecz w kolumnach wypełnionych - przegląd równań (p. 138-144)
Analiza wpływu nieruchomego złoża na charakterystykę aerozolu w dwufazowym rozpylaczu z zawirowaniem (p. 145-150)
Esterquaty z podstawnikiem herbicydowym jako aktywne powierzchniowo ciecze jonowe (p. 151-155)
Conference

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, 13-14.01.2020, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.