Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Politechnika Poznańska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2020

Liczba stron

157

ISBN

978-83-955437-1-5

Rozdziały
Analiza wpływu otworu ślepego oraz wymiarów rozpylacza wirowego na proces rozpylania cieczy (s. 6-9)
Efekt „core-hole” w odpływie wody ze zbiornika (s. 32-37)
Analiza wytwarzanych roztworów stosowanych w obróbce mechanicznej metali (s. 38-45)
Badania rozpylaczy dwufazowych o przepływie zawirowanym (s. 84-87)
Wpływ zmian ciśnienia na proces mieszania hydraulicznego (s. 93-99)
Koncepcja mieszalnika przepływowego, jako alternatywnej metody otrzymywania emulsji (s. 105-112)
Konferencja

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, 13-14.01.2020, Poznań, Polska