Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Badania rozpylaczy dwufazowych o przepływie zawirowanym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rozpylanie
  • średnia średnica Sautera
  • współczynnik wypływu
  • kąt rozpylania
Strony (od-do)

84 - 87

URL

https://fct.put.poznan.pl/sites/default/files/content/attachments/Materia%C5%82y%20Konferencyjne%202%20Seminarium%20M%C5%82odych%20Naukowc%C3%B3w.pdf

Książka

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020

Zaprezentowany na

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, 13-14.01.2020, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20