Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ zmian ciśnienia na proces mieszania hydraulicznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • mieszanie hydrauliczne
  • roztwór gliceryny
Strony (od-do)

93 - 99

Książka

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020

Zaprezentowany na

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, 13-14.01.2020, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20