Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza wpływu otworu ślepego oraz wymiarów rozpylacza wirowego na proces rozpylania cieczy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rozpylacze wirowe
  • konstrukcja rozpylaczy
  • otwór ślepy
  • współczynnik wypływu
  • kąt rozpylania
Strony (od-do)

6 - 9

URL

https://fct.put.poznan.pl/sites/default/files/content/attachments/Materia%C5%82y%20Konferencyjne%202%20Seminarium%20M%C5%82odych%20Naukowc%C3%B3w.pdf

Książka

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej : recenzowane materiały konferencyjne : Poznań 13-14 stycznia 2020

Zaprezentowany na

II Seminarium Młodych Naukowców pt. Nowoczesne Trendy i Wyzwania w Inżynierii Chemicznej, 13-14.01.2020, Poznań, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0