Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Jonożele z matrycą tiol-en zawierające imidazoliowe ciecze jonowe o różnych podstawnikach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Ionogels with thiol-ene matrix containing imidazolium ionic liquids with various substituents

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • jonożele
  • polimeryzacja tiol-en
  • ciecz jonowa
  • fotopolimeryzacja
Strony (od-do)

108 - 111

Książka

Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019

Punktacja MNiSW / rozdział

5