Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Efekt kotwicowy : kopolimeryzacja z udziałem monofunkcjonalizowanego POSS

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Anchor effect : copolymerization with monofunctionalized POSS

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • fotopolimeryzacja
  • efekt kotwicowy
  • POSS
Strony (od-do)

112 - 115

Książka

Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019

Punktacja MNiSW / rozdział

5