Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Artificial neural pseudo-network for production control purposes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 16 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • artificial intelligence
  • neural networks
  • production control
  • industry 4.0.
Data udostępnienia online

30.12.2019

Strony (od-do)

7 - 13

DOI

10.17270/J.LOG.2020.382

URL

http://www.logforum.net/pdf/16_1_1_20.pdf

Zaprezentowany na

WSL FORUM - VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna, 18-19.11.2019

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0