Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of Overvoltages Appearing in One-Sidedly Ungrounded MV Power Cable Screen

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • metallic cable screen
  • power losses reduction
  • overvoltage
  • computer simulation
  • field research
Strony (od-do)

1821-1 - 1821-14

DOI

10.3390/en13071821

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/7/1821/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]