Processing may take a few seconds...

Book


Title

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy rozwoju

Editors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Year of publication

2011

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Date of publication

2011

Number of pages

277

Chapters
Aneks 2 : wybrane przykłady polskich przedsięwzięć badawczych na temat kapitału społecznego w latach 2000-2010 (p. 1-11)
Kapitał społeczny przedsiębiorstw w ocenie ich przedstawicieli : oceny atrybutów kapitału społecznego przedsiębiorstw, ich pracowników, kierownictwa i właścicieli (p. 125-127-129-134)
Kapitał społeczny przedsiębiorstw w ocenie ich przedstawicieli : charakterystyka badanych przedsiębiorców Wielkopolski; ocena kapitału społecznego przedsiębiorstw i jego zasobów w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego; prognoza kapitału społecznego w świetle wyników badań metodą delficką (p. 127-129-134-148)
Kapitał społeczny bezrobotnych w ocenie ich przedstawicieli : oceny atrybutów kapitału społecznego bezrobotnych (p. 157-159-162-168)
Koncepcja kapitału społecznego (p. 9-31)
Charakterystyka procesu badawczego : pojęcie, cele pracy i założenia; zakres badań; narzędzia badań operacyjnych i pomiaru kapitału społecznego; zapewnienie porównywalności wyników (p. 33-58)
Charakterystyka procesu badawczego : dobór zbiorowości do badań; metodyka oceny atrybutów i zasobów kapitału społecznego (p. 42-61)
Kapitał społeczny w ocenie przedstawicieli samorządu terytorialnego - stan i prognoza : charakterystyka badanych samorządowców (p. 64-87)
Kapitał społeczny bezrobotnych w ocenie ich przedstawicieli : charakterystyka ankietowanych bezrobotnych; ocena kapitału społecznego bezrobotnych i jego zasobów w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego (p. 168-177)
Badanie i rozwój kapitału społecznego w ujęciu modelowym i profili porównawczych : model typowy kapitału społecznego w świetle badań respondentów (p. 179-182)
Istotność i korelacja atrybutów kapitału społecznego Wielkopolski (p. 195-213)
Charakterystyka uwarunkowań wzrostu kapitału społecznego : determinanty wzrostu kapitału społecznego (p. 215-219)
Charakterystyka uwarunkowań wzrostu kapitału społecznego : polityka społeczna w Wielkopolsce (p. 219-227)
Charakterystyka uwarunkowań wzrostu kapitału społecznego : struktura społeczno-gospodarcza badanych powiatów Wielkopolski (p. 227-236)
Sposoby rozwoju i wykorzystania kapitału społecznego w polityce społecznej Wielkopolski (p. 237-245)
Aneks 1 : wybrane konceptualizacje kapitału społecznego (p. 261-266)
Kapitał społeczny w ocenie przedstawicieli samorządu terytorialnego - stan i prognoza : wyniki badań opinii samorządowców o zasobach i atrybutach kapitału społecznego (p. 63-64-69-74)
Kapitał społeczny szkolnictwa w ocenie jego reprezentantów : atrybuty kapitału społecznego nauczycieli, szkół i uczniów oraz ich oceny (p. 97-99-101-107)
Kapitał społeczny szkolnictwa w ocenie jego reprezentantów : charakterystyka badanych przedstawicieli szkół Wielkopolski; ocena kapitału społecznego szkolnictwa i ważności jego zasobów w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego; oczekiwane i prognozowane działania w celu zwiększania kapitału społecznego w szkolnictwie; statystyczna weryfikacja hipotez (p. 99-101-107-123)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.