Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka uwarunkowań wzrostu kapitału społecznego : polityka społeczna w Wielkopolsce

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

219 - 227

Book

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy rozwoju

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.