Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Reverse logistics as a trend of XXI century – state of art

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Management Systems in Production Engineering

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 28 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • literature review
  • reverse logistics
  • state of art
Strony (od-do)

9 - 14

DOI

10.2478/mspe-2020-0002

URL

https://content.sciendo.com/view/journals/mspe/28/1/article-p9.xml

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20 [Lista 2019]