Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Numerical study on the influence of Rapid Temperature Cycling (RTC) on polymer flow at maximum injection pressure

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Numerical Heat Transfer, Part A: Applications

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 77 | Numer: no. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

821 - 839

DOI

10.1080/10407782.2020.1724007

URL

http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=E5PhnpUQZyqnzPXYCPr&UT=WOS%3A000514741100001

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

2,960 [Lista 2019]