Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Multiple criteria evaluation of P&R lots location

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Transportation Research Procedia

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 47

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • park and ride location
  • multiple criteria decision makind/aiding
Data udostępnienia online

25.04.2020

Strony (od-do)

489 - 496

DOI

10.1016/j.trpro.2020.03.123

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146520303227

Zaprezentowany na

22nd EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2019, 18-20.09.2019, Barcelona, Spain

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5