Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Development of Thermal Resistant FDM Printed Blends. The Preparation of GPET/PC Blends and Evaluation of Material Performance

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

2057 (1) - 2057 (15)

DOI

10.3390/ma13092057

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/9/2057

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]