Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

End-of-life design aid in PLM environment using agent technology

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • design for end-of-life
  • agent technology
  • PLM
Strony (od-do)

207 - 214

DOI

10.24425/bpasts.2020.133106

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/133106/edition/116284/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

1,385 [Lista 2019]