Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przedsiębiorstwa sektora żywnościowego z Wielkopolski na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Published in

Marketing i Rynek

Journal year: 2012 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

34 - 39

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.