Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact of network expansions on energy losses in compressed air

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 743

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

01.02.2020

Strony (od-do)

012045-1 - 012045-7

DOI

10.1088/1757-899X/743/1/012045

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/743/1/012045/pdf

Zaprezentowany na

1st International Conference Functional and Engineering Materials (FEM 2019), 16-18.10.2019, Łódź, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5