Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Electrohydraulic Drive with a Flow Valve Controlled by a Permanent Magnet Synchronous Motor

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Transactions of FAMENA

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 44 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electrohydraulic valve
  • modelling
  • permanent magnet synchronous motor
  • control
Strony (od-do)

31 - 44

DOI

10.21278/TOF.44204

URL

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=346330

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

0,580 [Lista 2019]