Processing may take a few seconds...

Article


Title

Learning and accountability: mutually exclusive or complementary purposes of evaluation of public policy intervensions

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Uczenie się a rozliczanie odpowiedzialności – wzajemnie wykluczające się czy uzupełniające cele ewaluacji interwencji publicznych

Year of publication

2019

Published in

Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Journal year: 2019 | Journal number: 4(48)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • evaluation
  • accountability
  • performance measurement
  • organisational learning
  • developmental evaluation
PL
  • ewaluacja
  • wzmacnianie odpowiedzialności
  • pomiar wyników
  • organizacyjne uczenie się
  • ewaluacja rozwojowa
Date of online publication

12.2019

Pages (from - to)

317 - 326

DOI

10.4467/20843968ZP.19.022.11942

URL

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2019/Zarzadzanie-Publiczne-4-2019/art/16539/

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0