Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Iron-based water treatment residuals as sorbent of heavy metals and metalloids

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

URL

https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-2762.html

Książka

EGU General Assembly 2020

Zaprezentowany na

EGU General Assembly 2020, 4-8.05.2020, Vienna, Austria

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania