Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Trailer-Maneuverability in N-Trailer Structures

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

IEEE Robotics and Automation Letters

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • kinematics
  • nonholonomic mechanisms and systems
  • wheeled robots
  • N-trailer
  • maneuverability
Data udostępnienia online

07.2020

Strony (od-do)

5105 - 5112

DOI

10.1109/LRA.2020.3005889

URL

https://ieeexplore.ieee.org/document/9130732

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

200 [Lista 2019]

Impact Factor

3,608 [Lista 2019]