Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Poziom automatyzacji jako determinanta wykorzystania wybranych atrybutów koncepcji Przemysłu 4.0

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

553 - 562

Book

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 2

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.