Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ systemu informatycznego na zarządzanie magazynem

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

877 - 885

Book

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 2

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.