Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie spójności przestrzennej w gminach podmiejskich aglomeracji poznańskiej na przykładzie Lubonia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Wariant tytułu

EN Study of spatial cohesion in the suburban communes of the Poznań Agglomeration - The example of Luboń

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Space–Society–Economy

Rocznik: 2019 | Numer: nr 27

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • spójność przestrzenna
  • ład przestrzenny
  • aglomeracja poznańska
EN
  • spatial cohesion
  • spatial order
  • Poznań agglomeration
Data udostępnienia online

30.03.2019

Strony (od-do)

7 - 27

DOI

10.18778/1733-3180.27.01

URL

http://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/8029/7899

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Politechnika Poznańska

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Punktacja MNiSW / czasopismo

20