Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of Surface Microgeometry Created by Electric Discharge Machining

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 17

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • EDM
  • craters
  • multiscale analysis
  • surface topography
  • microgeometry
Strony (od-do)

3830-1 - 3830-28

DOI

10.3390/ma13173830

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/17/3830

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]