Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ nowoczesnych technologii na rekrutację pracowników

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

45 - 56

URL

http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/08/WYZWANIA-NZZL-POZNA%C5%83.pdf

Book

Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.