Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Radom, Polska

Publisher name

Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"

Publisher name from the MNiSW list

Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium

Date of publication

2020

Number of pages

164

eISBN

978-83-66550-07-0

URL

http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/08/WYZWANIA-NZZL-POZNA%C5%83.pdf

Chapters
Wprowadzenie do monografii "Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi" (p. 5-8)
Tradycyjne i nowoczesne podejście w zarządzaniu zasobami ludzkimi (p. 11-22)
Złożona natura kompetencji (p. 23-31)
Tradycyjne i nowoczesne metody i techniki zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie (p. 33-44)
Wpływ nowoczesnych technologii na rekrutację pracowników (p. 45-56)
Dopasowane narzędzia rekrutacji i komunikacji do pracowników generacji Baby-boomers, X, Y, Z i ALPHA (p. 57-66)
Kultura organizacji a Employer Branding w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników (p. 67-78)
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie (p. 79-88)
Planowanie zasobów ludzkich i kompetencje przyszłości (p. 89-100)
Sieciowość w ciągłym doskonaleniu kompetencji (p. 101-112)
Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach – case study (p. 113-145)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.