Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Właściwości elektrycznych źródeł światła z diodami LED i ich wpływ na sieć

Autorzy

[ 1 ] Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Electrical properties of LED luminaires and their impact on the LV power grid

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2020 | Numer: no. 103

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • diody LED
  • źródła światła
Streszczenie

PL Źródła światła z diodami LED to odbiorniki energii elektrycznej małej mocy. Ich popularność w przeciągu kilku ostatnich lat znacznie wzrosła i wypierają one tradycyjne żarówki. Powszechność stosowania takich źródeł światła skłania do badania, oprócz właściwości optycznych, oddziaływania na sieć zasilającą. W referacie zamieszczono wyniki badań oddziaływania wybranych źródeł światła LED na sieć nn poprzez pomiar napięcia i prądu zasilającego oraz analizę tych sygnałów.

EN Light sources with LEDs are low-power electricity receivers. Their popularity in the last few years has increased significantly and they are replacing traditional light bulbs. The widespread use of such light sources prompts the study of their optical properties and their impact on the power supply network. In the publication were presented the results of research on the impact of selected LED light sources on the LV network. by measuring the supply voltage and current and analyzing these signals.

Strony (od-do)

99 - 110

DOI

10.21008/j.1897-0737.2020.103.0009

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5